Fremtidssikring af kontanthåndtering

Strømlining af processer skal fremtidssikre kontanthåndtering

Brugen af kontanter er faldet de seneste år. Ifølge nyeste analyse fra Nationalbanken er 88 % af betalinger i Danmark digitale (enten via kort eller mobil). Nu fremtidssikrer Nokas forretningen, så kontanter fortsat kan være en superbrik mod bla. cyberkriminalitet. Nokas transporterer kontanter, driver kontantdepoter samt KONTANTEN.

Hvordan navigerer man som forretning, der skal sikre en stabil infrastruktur for et af landets kritiske betalingsstrukturer i et faldende marked? Nokas direktør, Morten Kierkegaard, som har stået ved roret i virksomheden i snart et halvt år, er klar i sin udmelding.

Strategien er effektivisering og simplificering af processer og serviceydelser. Virksomhedens frontløber er det udbredte koncept KONTANTEN, som er en konsolidering af ATM’er med en fælles sektorløsning på tværs af pengeinstitutter. 19 pengeinstitutter har overdraget deres ATM’er til Nokas, og der er nu mere end 280 ATM’er på KONTANTEN, og endnu flere pengeinstitutter er klar til at indtræde i samarbejdet.

"De mange partnere betyder, at vi har et strømlinet koncept, som kan skaleres på tværs af sektoren. Og jo flere der indgår i samarbejdet, des lettere er det at sikre stordriftsfordele gennem f.eks. optimering af antallet af ATM’er og ruteplanlægning. Vi oplever også, at vores kunder ser en fordel i at overdrage et specialiseret område til en virksomhed, hvis kernekompetence er kontanthåndtering. Ligesom det er en fordel for bankernes kunder, som kan bruge KONTANTEN-automater over hele landet", siger Morten Kierkegaard.

Idéen med at strømline processer og konceptualisere serviceydelser, vil Morten Kierkegaard overføre til andre kundesegmenter som f.eks. detailhandlen, hvor virksomheden i øjeblikket er i dialog med flere af store kunder for at udvikle forenklede og strømlinede løsninger.

"Det er jo ikke rocket science at bevæge sig væk fra håndholdte løsninger. Det er der mange brancher, som har gjort før os, fordi det er alt for dyrt at drifte. Men det er klart, at det stiller nye krav både til os og vores kunder at lave den omstilling".

Kontanter som alternativ?

Men skal Danmark overhovedet fastholde en infrastruktur med kontanter, som ifølge Nationalbankens seneste analyse udgør 12% af betalingsmarkedet, kunne man også spørge?

Til det siger Morten Kierkegaard, at markedsudviklingen selvfølgelig er en del af de daglige diskussioner i ledelsen hos Nokas, fordi udgifter til driften på mange måder er den samme uanset mængderne. De skal opretholde det samme sikkerhedsniveau og drifte tællecentrene og kontantdepoterne. Men han mener, at det er en sårbar vej, hvis Danmark ikke opretholder kontanter som betalingsmiddel, da det i dag er landets eneste velfungerende alternativ til de digitale betalingsløsninger, der er sårbare over for hackerangreb.

Udviklingen de seneste par uger viser, at risikoen for hacking er reel. Nokas har helt konkret opfordret til (ligesom andre nordiske lande) at have lidt kontanter liggende i tilfælde af den digitale infrastruktur bliver udsat for et succesfuld hackerangreb. Men det er ikke kun som kriseberedskab, kontanter er nødvendige. Der er en større gruppe borgere i landet, som simpelthen er afhængige af at kunne benytte kontanter i deres dagligdag. Digitaliseringsstyrelsen har f.eks. meldt ud for nylig, at mellem 17-22% af den danske befolkning er digitalt sårbare.

"Men ved at fremtidssikre vores forretning gennem mere forenklede serviceydelser, kan vi være med til at værne om kontantforsyningen, så kontanter fortsat kan være løsningen mod konsekvenserne af cyberkriminalitet", siger han.