Nokas i dialog med borgere om fremtidig adgang til kontanter

I mange små byer lukker bankfilialer ned og borgere, der skal bruge kontanter, henvises til hæveautomater. Nokas ejer KONTANTEN-automaterne, som er et fælles koncept for en del banker, men også her er man nødt til at se på brugen og rentabiliteten. Nokas er gået i dialog med borgere i Fjordklyngen for at drøfte udfordringen og muligheder for fremtidige løsninger.

Det er ikke altid nemt for borgere i mindre byer at opretholde samme infrastruktur som tidligere, det måtte flere byer i det midtjyske sande. Nokas er blevet kontaktet af Fjordklyngen, som ligger nord for Viborg og er en landsbysammenslutning mellem Låstrup, Nr. Rind, Skals, Skringstrup, Sundstrup og Ulbjerg.

De har succes med at skabe et levende lokalområde med både natur og kulturelle muligheder. De har oplevet, at først lukkede den lokale bankfilial ned og senere også den KONTANTEN-automat, som de lokale byers borgere var henvist til.

”Det er et problem for mange af vores ældre borgere og andre, som gerne vil have kontanter, og ikke gør brug af f.eks. MobilePay, men også for andre, f.eks. de små lokale erhvervsdrivende, når de skal af med dagens omsætning – noget de mange foreninger også har behov for efter forskellige arrangementer. Det sker også, at dankortterminaler går ned, og det derfor er nødvendigt at gå over gaden for at hæve kontanter, så man kan betale i butikkerne. Ligesom vore turister kan have behov for at hæve kontanter”, siger Inge Carlskov, Formand for Fjordklyngen. ”

Nokas har forståelse for, hvor vigtig det er for et lokalsamfund at bevare en kritisk infrastruktur, og at en pengeautomat kan have en vigtig funktion i den sammenhæng. KONTANTEN-automaterne er et koncept, der blandt andet er født ud af, at pengeinstitutterne havde et behov for at finde en fællesløsning på pengeautomatområdet, fordi det er en omkostningsfuld service at tilbyde. Nokas ejer og driver derfor de fælles automater og er forpligtede til at se på, hvor mange der benytter pengeautomaterne.

”Som virksomhed er vi forpligtede til at se på økonomien i at drive pengeautomaterne. Det betyder derfor, at vi desværre kan være nødt til at lukke de automater, som har for få transaktioner, hvis der er andre muligheder i nærheden. Og det var tilfældet i Skals,” fortæller Ulrich Bøgelund Byrum, som er CCO i Nokas, og fortsætter:

”Jeg forstår fuldt ud, at det kan være vanskeligt for borgere, som ikke benytter digitale betalingsløsninger eller for ældre, for hvem det kan være svært at transportere sig til Møldrup eller til Viborg, men der var for få, der brugte automaten.”

Ledelsen i Nokas tog dog alligevel henvendelsen til efterretning og har derfor været til møde i det midtjyske med repræsentanter fra Fjordklyngen for at høre om udfordringerne og drøfte eventuelle fremtidige muligheder.

”Det var en god og konstruktiv dialog, vi havde og jeg tror, at vi alle blev lidt klogere på udfordringerne -både for borgerne og for os som kommerciel forretning. Vi har imidlertid ikke en løsning på problemet endnu, men vi er alle indstillet på at undersøge eventuelle muligheder, både i dialog med pengeinstitutterne, med politikerne og med producenterne bag ATM-teknologien. Det vil jo være fantastisk, hvis vi kan være innovative og bidrage med en løsning, som også kan benyttes i andre sammenhænge,” siger Ulrich Bøgelund Byrum.