Vidar Berg er konstitueret som ny koncernchef i Nokas og efterfølger Heine Wang, der nu fratræder rollen

Koncernchef Heine Wang har meddelt bestyrelsen, at han ønsker at fratræde stillingen som koncernchef i Nokas og i stedet, som bestyrelsesformand for forretningsområdet Cash, videreudvikle denne del af virksomheden. Strategien med at etablere forretningsområdet Cash som et selvstændigt selskab styrkes dermed yderligere.

Vidar Berg konstitueret som ny koncernchef i Nokas

Vidar Berg er konstitueret som ny koncernchef og tiltræder umiddelbart denne position. Berg har været en del af koncernledelsen siden 2014, og har frem til nu været koncerndirektør i Nokas’ Security-division.

Bestyrelsesformand Amund Skarholt i Nokas udtaler:

  • Heine er en af grundlæggerne af Nokas selskabet og har gennem 32 år ledet selskabet frem til det, det er i dag; et selskab med en stærk nordisk markedsposition med ca. 8 milliarder NOK i omsætning og 17.000 medarbejdere.
  • Han har også i alle disse år været en af drivkræfterne bag udviklingen af sikker­hedsbranchen i en positiv retning. Bestyrelsen takker ham for indsatsen og ønsker ham held og lykke i den nye rolle og position.

For yderligere information - kontakt bestyrelsesformand i Nokas, Amund Skarholt,

amskarho@online.no