Nokas stævner Loomis for 125 millioner kroner

Den mangeårige konflikt på det danske marked for kontanthåndtering medfører, at Nokas anlægger retssag imod Loomis med et erstatningskrav på 125 millioner kroner. (På billedet: Administrerende direktør, Peter Junge)

Nokas stævner Loomis for at have indgået ulovlige eksklusive købsaftaler og for at have købt en virksomhed, der i en årrække har dumpet priserne på markedet for at underbyde og ødelægge Nokas’ forretning.

Loomis købte i 2016 BKS og har siden domineret markedet for kontanthåndtering med en estimeret markedsandel på knap 80 %. Det har sidenhen fået Nokas til at melde Loomis til konkurrencemyndighederne, og nu stævner Nokas altså Loomis for konkurrenceforvridende adfærd.

 "I december 2017 meddelte konkurrencemyndighederne, at Loomis’ eksklusive købsaftaler skulle bringes til ophør. Det var en stor sejr for os, og nu ønsker vi at få erstatning for det tab, som den ulovlige praksis har påført Nokas," siger Peter Junge, der er administrerende direktør i Nokas.

 "Vi har været udelukket fra at få nye kunder inden for banksektoren, og det segment er langt det største på hele kontanthåndteringsmarkedet. Derfor er der tale om en helt afgørende konkurrenceforvridning."

Nokas har en forretningsmodel både til bank- og detailmarkedet, der er konkurrencedygtig og innovativ.

 Det samlede erstatningskrav løber op i godt 125 millioner kroner.

 "Jeg har en forventning om, at vi vinder denne sag. Vi har dokumentation for de ulovlige købsaftaler, og konkurrencemyndighederne gav os medhold i vores klage. Vi har måttet kæmpe mod ulige og unfair konkurrence i årevis, og derfor anlægger vi sagen. Det er vigtigt, at kontanthåndteringsmarkedet er åben for reel konkurrence, og det er vi meget optaget af. Alternativet er monopol," siger Peter Junge.

 For yderligere kommentarer kontakt direktør Peter Junge på tlf. 41 37 01 71