Koncernledelse og bestyrelse

Herunder en oversigt over koncernledelsen i Nokas samt bestyrelsens sammensætning

Koncernledelse

Vidar Berg

Konstitueret koncernchef

Niels Erik Feilberg

CFO

Pål Wang

Koncerndirektør, administration

Peter Wesenberg

Koncerndirektør, Cash Handling&/Systems

Rune Hegrestad

Koncerndirektør IT

Kalle Boumedienne

VD Nokas Teknik

Bestyrelse

Amund Skarholt

Bestyrelsesformand

Bjørnar Olsen

Bestyrelsesmedlem

Stein Egil Valderhaug

Bestyrelsesmedlem

Esko Mikael Aro

Bestyrelsesmedlem

Ole Morten Karlsen

Medarbejderrepræsentant

Hege Charlotte Jacobsen

Medarbejderrepræsentant

Gunnar Bentehaugen

Medarbejderrepræsentant