Cookies og persondata

Nokas AS tager beskyttelse af persondata alvorligt og behandler persondata i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondatalovgivning. Persondata er personoplysninger og vurderinger, der kan knyttes til en enkeltperson.

Vi behandler ikke personoplysninger med mindre vi har et lovligt grundlag for det. Med behandling menes enhver handling eller række af handlinger, der udføres med personoplysninger, enten automatisk eller maunelt, f.eks. indsamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, tilpasning eller ændring, hentning, høring, brug, overførsel ved transmission, formidling eller anden form for offentliggørelse, sammenstilling eller samkøring, begrænsning, sletning eller destruktion.

Personoplysninger behandles i overensstemmelse med bestemmelserne i Persondataforordningen (EF) 2016/679 – også kaldet GDPR, men en række andre lovgivninger som f.eks. Regnskabsloven, Bogføringsloven og Markedsføringsloven indeholder også retningslinjer for, hvordan sådanne oplysninger skal behandles.

Nokas AS er databehandlingsansvarlig for indhentning og brug af personoplysninger i forbindelse med drift og vedligeholdelse af Nokas.dk.

Formålet med indsamling af personoplysninger via vores hjemmeside er at føre log på brugen af nokas.dk for altid at kunne tilbyde brugeren korrekt information og et indhold, der er tilpasset det aktuelle behov.

Loggen anvendes til at føre statisk over brugen af websitet og som grundlag for at kunne forbedre dette. Loggen anvendes endvidere af sikkerhedshensyn, for at afdække enventuelle angreb og uautoriseret brug af nokas.dk.

Ved brug af Nokas.dk giver du samtykke til, at Nokas anvender af cookies.

For at kunne udvikle og forbedre Nokas.dk bruger vi webanalyse-tjenesterne Piwik og Google Analytics.

Tjenesten bruger fire cookies, som er små tekstfiler, der gemmes på din computer, mobiltelefon, tablet eller lignende. Disse cookies indeholder data, indsamlet til statistik om brug af Nokas.dk.

Når du besøger Nokas.dk indsamles følgende oplysninger:

  • Den anvendte IP-adresse, browser og operativsystem
  • Den besøgendes lokation
  • Tidspunktet for besøget
  • Hvilke sider på Nokas.dk, den registrerede IP-adresse besøger og varigheden af besøget
  • Eventuelt hvilket link, der blev anvendt for at komme til Nokas.dk
  • Hvilker emner, der blev klikket på i løbet af besøget og eventuelt hvilke filer, der blev downloadet

Oplysningerne bliver sendt fra din browser til Piwik og lagret på Piwiks servere, samt Google og Googles servere.

Følgende Piwik cookies benyttes, når du besøger Nokas.dk:
Piwik JavaScript Tracking Client bruges til at identificere brugeren. Cookies fra Piwik begynder med _pk_ref, _pk_cvar, _pk_id, _pk_ses.

Følgende Google Analytics cookies benyttes, når du besøger Nokas.dk:

Navn: Utma
Kategori: Permanent
Anvendes til: Identifikation af unikke besøgende
Opbevaringstid: Op til 2 år

Navn: utmb
Kategori: Session
Anvendes til: Opretholdelse og fortsættelse af sessionen
Opbevaringstid: Den aktuelle brugersession

Navn: utmc
Kategori: Permanent
Anvendes til: At afgøre, om en brugersession skal oprettes eller ej  
Opbevaringstid: Op til6 måneder

Navn: utmt
Kategori: Session
Anvendes til: Beregning af hastighed på internetsiden
Opbevaringstid: Den aktuelle brugersession

Navn: utmz
Kategori: Permanent
Anvendes til: Lagring af reference, benyttet til internetsiden
Opbevaringstid: Op til 6 måneder

Ved at besøge og bruge Nokas.dk accepterer du, at Nokas AS, Google og Piwik behandler oplysninger om dig på den oven for angivne måde og til det angivne formål. Du kan afvise eller tilbagekalde din accept af brug af cookies på din computer ved at ændre indstillingerne i din browser.