I Nokas tager vi ansvar for mennesker og værdier

Hjælp os med at gøre det rigtigt

Vi er stolte af det arbejde, vi udfører hver dag året rundt. Derfor er det vigtigt for Nokas, at vi gør det rigtigt og derfor har vi også en whistleblower-ordning.

Whistleblower-ordningen kan bruges til at rapportere kriminelle handlinger, som man mistænker er begået af, sanktioneret af eller med vilje er blevet overset af personer i ledende stillinger eller andre nøglepersoner i koncernen.

Personer i ledende stillinger defineres som:

  • Medlem af bestyrelsen i Nokas koncernen
  • Medlem af Nokas’ koncernledelse
  • Personer som referer direkte til nogen i koncernledelsen
  • Administrerende direktører i et Nokas koncernens datterselskaber

Nøglepersoner defineres som en medarbejder, der har har mulighed for selvstændigt at tage afgørende beslutninger på vegne af virksomheden.

Nedenstående er eksempler på handlinger, som kan give anledning til at rapportere via whistleblower-ordningen:

  • Økonomisk kriminalitet som trusler, bestikkelse, bedrageri og forfalskning
  • Grove sikkerhedsbrud på arbejdspladsen
  • Grove overtrædelser af miljøbestemmelser og forurening af miljøet
  • Alvorlige former for diskriminering, mobning eller chikane

Whistleblower-ordningen overholder gældende lovgivning og regler i Sverige, Danmark, Norge og Finland og kan anvendes af alle medarbejdere i Nokas’ nordiske virksomheder samt af kunder, leverandører og andre interessenter med tilknytning til disse.

 

Her udfylder du din anonyme rapport

Følg anvisningerne i felterne til højre for at rapportere dine observationer.

Din henvendelse behandles fortroligt og anonymt.

Det er frivilligt, om man ønsker at angive  kontaktoplysninger, men der er mulighed for det.

Din henvendelse sendes til Nokas AS complience- samt HR-afdeling som i samråd gennemgår indkomne rapportering og træffer beslutning om sagens videre forløb.