Finanstilsynets redegørelser

Finanstilsynet har i marts 2019 gennemført en inspektion på hvidvaskområdet hos Nokas i Danmark, jf. Finanstilsynets redegørelse. Du kan se redegørelsens ordlyd nederst på denne side. 

Vi er særdeles godt tilfredse med det positive resultat af Finanstilsynets grundige inspektion hos Nokas.

Det er vores opfattelse, at forløbet af inspektionen samt resultatet heraf blandt andet er et positivt udslag af, at Nokas har en risikobaseret tilgang ved valg af samarbejdspartnere.

Vi finder, at Finanstilsynets redegørelse er et udtryk for, at Nokas har godt styr på Hvidvasklovgivningen. Finanstilsynets redegørelse indeholdt et enkelt påbud, der relaterede sig specifikt til hvem, der måtte anses som den egentlige kunde, når man betjente koncerner, indkøbssammenslutninger og lignende. Nokas har efterfølgende redegjort detaljeret for de principper, man anvender til bestemmelse af det reelle kundeforhold samt disse princippers implementering i praksis, og Finanstilsynet har herefter  anset påbuddet for efterlevet.

Redegørelse om inspektion i Nokas Værdihåndtering A/S (hvidvaskområdet)

Indledning

Finanstilsynet var i marts 2019 på inspektion i Nokas Værdihåndtering A/S. Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet som led i det løbende tilsyn med virksomheden. Inspektionen omfattede bl.a. virksomhedens overholdelse af reglerne om kundekendskab, overvågning, undersøgelse, underretning og notering.

Risikovurdering og sammenfatning

Virksomheden har tilladelse til valutaveksling. Virksomhedens formål er at udøve transport- og sikkerhedsvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed, herunder valutavekslingsvirksomhed. Virksomheden har alene erhvervskunder, primært pengeinstitutter og detailvirksomheder, som har brug for veksling af byttepenge og rejsevaluta.

Finanstilsynet vurderer, at virksomhedens iboende risiko for at blive misbrugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme er høj vurderet i forhold til gennemsnittet af finansielle virksomheder i Danmark. I vurderingen har Finanstilsynet særligt lagt vægt på, at valutavekslingsvirksomhed generelt anses for at have en høj iboende risiko for at blive udnyttet til hvidvask eller terrorfinansiering.

Virksomheden får påbud om at sikre, at den identificerer virksomhedskunder og indhenter identitetsoplysninger på reelle ejere, samt at der sker kontrol af oplysningerne. Endvidere får virksomheden en påtale for ikke at have noteret og opbevaret resultatet af undersøgelser af usædvanlige eller mistænkelige transaktioner før december 2018.

Se Finanstilsynets redegørelse her