Kan jeg tilknytte andre brugere til kundeportalen?

På kundeportalen kan du med fordel tilknytte flere brugere, som kan bruge deres egen mailadresse, oprette sit eget password og tilkoble egen eller virksomhedens mobiltelefonnummer. Dette er hensigtsmæssigt i tilfælde af ferieafholdelse, sygdom, fratrædelser eller blot i forbindelse med effektivisering af den daglige drift.

Den nye bruger tilføjes ved, at administratorbrugeren logger ind på kundeportalen, går til ”Administration” i menuen, og derefter vælger ”Tilføj bruger”. Når E-mailadressen er tilføjet, vil der generes en automatisk mail til den netop tilføjede E-mailadresse. Første gang den nye bruger skal tilgå kundeportalen, skal de aktivere og verificere deres bruger. Se meget gerne pkt. 11 ” Hvordan aktivere og verificere jeg min bruger på Nokas’ kundeportal?”