Hvorfor får jeg et lavere beløb udbetalt end jeg har præregistreret?

Når du foretager en registrering på Nokas’ kundeportal vil beløbet forudbetales til kontoen. Derfor er det altid vigtigt, at det korrekte beløb registreres på Nokas kundeportal. Skulle det forekomme, at vi ved Nokas optæller et lavere beløb end det præregistrerede vil den negative difference modregnes i den efterfølgende registrering.

Er der omvendt registreret et lavere beløb på kundeportalen end hvad Nokas optæller vil en positiv difference udbetales umiddelbart efter optælling af posen.

TIP: Du kan altid finde en oversigt over tidligere registreringer samt Nokas optællinger på kundeportalen under ”Registrer døgnboksindlevering” og herefter ”Mine registreringer”.