Hvilken valuta kan jeg indlevere til Nokas?

Ønsker du at indlevere fremmed valuta til Nokas er det en mulighed med aftalen om indbetalingsservice. Indlevering af fremmed valuta skal altid ske ved deponering af en døgnbokspose i døgnboksen. For indlevering af døgnbokspose med valuta tilskrives et gebyr på 20 kr. pr. pose af maksimalt 30.000 kr. Hertil fratrækkes et margin. Du finder en oversigt over margin for henholdsvis køb og salg af valuta via følgende link: https://nokas.dk/produkter/indbetalingsservice/.

Valuta handles til nationalbankens middelkurs, sat dagen før indbetaling minus ovenstående margin.