Hvordan indbetaler jeg i døgnboksen?

Indbetalinger i døgnboksen foretages ved, at døgnboksposen pakkes med den ønskede kontantindbetaling. På hver døgnbokspose skal påføres et label med stregkode. Dit label udfyldes med posens indhold og evt. operatør og kassemedarbejder. Bagsiden kan med fordel gemmes som kvittering for indbetalingen. Der må max. lægges 30.000 DKK i en pose.

For hver pose skal der foretages en præregistrering. Præregistreringen er afgørende for ejendomsrettens overgang, og vi har ved Nokas således ikke mulighed for hverken at forudbetale beløbet til den tilknyttede bankkonto eller optælle de indleverede posers indhold, hvis registreringen ikke er foretaget korrekt. Ved brug af ovenstående link kan du ligeledes finde en udførlig guide til brug for korrekt registrering af døgnboksposen.

Når posen er pakket og registreret, er den klar til deponering i en af KONTANTEN’s døgnbokse. Disse åbnes ved brug af den tilsendte 6-cifrede døgnbokskode.